Nejhorší scénář každého nakupujícího je, když se na zakoupeném výrobku objeví neřešitelná vada. Vždy jsou to nechtěné starosti navíc. Ukážeme si na co máte právo a jaké triky obchodníci můžou na Vás zkusit. Reklamujte správně. Nikdy se nenechte se nachytat.

Co a jak lze reklamovat

Jestliže se u Vámi zakoupeného zboží v záruční době vyskytne vada máte právo na reklamaci zboží. Reklamovat jde jakoukoliv vadu u zboží, která vznikla v záruční době. Existují samozřejmě výjimky a dávejte si na ně pozor. Reklamovat nesmíte běžné opotřebení u zboží, nesprávným používáním výrobku. Nemůžete reklamovat ani vadu, kterou jste si způsobili sami. Reklamovat nejde ani vadu, na kterou jste dostali slevu při koupi zboží. Každopádně Vás musí prodejce vždy informovat o tom, že zboží můžete reklamovat. Reklamační řád prodávajícího nesmí krátit Vaše zákonná práva. Pokud reklamační řád obsahuje ustanovení co jsou v rozporu se zákonem, je neplatný. Dokonce i v případě pokud jej prodejci podepíšete.

Reklamaci vyřešíte nejlépe telefonátem prodejci a domluvením se s ním na dalším postupu. Je to nejjednodušší řešení. Pokud jste zboží koupili v kamenné prodejně stačí do ní zajít s účtenkou a předat výrobek k reklamaci. Reklamovat můžete zboží i v jiné pobočce firmy než ve které jste zakoupili samotný výrobek. K vyřízení reklamace nepotřebujete originální obal ani účtenku. Pokud prodejce trvá na vrácení zboží v originálním obalu, nemusíte ho poslechnout, je to totiž v rozporu se zákonem. Není potřeba dodat ani záruční list, fakturu či účtenku. Musíte ovšem nějakým způsobem prokázat, že jste zboží zakoupili u prodejce. Třeba výpis bankovního převodu, z platební karty karty, lístek od přepravce u dobírky a tak podobně. Pomoct může i výpověď důvěryhodného svědka.

Záruční doba

Záruční doba u výrobků je dána zákonem a to zpravidla 2 roky. Záruční dobu lze prodloužit o další dobu pokud to prodejce umožňuje. Zpravidla to bývá zaplacením připojištění třetí straně. Může se stát obzvlášť u spotřební elektroniky, že záruční doba je pouze na jeden rok. Když se reklamace vyřídí neběží samozřejmě znovu dvouletá záruční doba, ale pokračuje původní záruka.

Délka reklamace

Obchodník by měl o reklamaci výrobku rozhodnout okamžitě, u složitějších případů má na to lhůtu do tří dnů. Vyřídit reklamaci, odstranit vadu, vyměnit zboží nebo vrátit peníze musí obchodník ze zákona do 30 dnů. Pokud tak neučiní má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. Mnoho prodávajících se v těchto případech snaží nakupující ošálit různými výmluvami. Ale nenechte se žádnými nachytat.

Jaký vybrat způsob vyřízení reklamace

Při výskytu vady u výrobku se můžete vždy sami rozhodnout, jestli si přejete věc opravit, vyměnit, dostat slevu nebo úplně odstoupit od smlouvy. Vždy zadejte Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace do reklamačního protokolu. Když jej nedodáte bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné se všemi právními důsledky. Pokud se jedná o nepodstatnou vadu můžete požadovat slevu z výrobku nebo odstranění vady. Úplně odstoupit od smlouvy můžete pouze, když prodávající nestihne opravit v stanovené lhůtě, nedokáže vadu odstranit nebo nepřijme reklamaci.

Kam se stížnostmi

Pokud by Vám náhodou prodávající reklamaci neuzná nebo se dopustí přestupku v zákoně máte možnost si stěžovat u české obchodní inspekce. Nově můžete vyřešit spor mimosoudně prostřednictvím ČOI. A když ani to nepomůže nezbude Vám než požádat znalce o vypracování odborného posudku a obrátit se na české soudy. Jenže je to už krajní řešení a kvůli hračce za 150 Kč se asi těžko bude někdo soudit.

Malá rada pro spotřebitele

Vždy si vyžádejte od obchodníka protokol o reklamaci. Máte všechno černé na bílém. V reklamačním protokolu musí být uvedené datum přijetí reklamace, Vaše identifikační údaje, popis reklamované vady včetně způsobu jak ji chcete vyřídit. Jakmile se vše vyřídí ještě se do protokolu zapíše jakým způsobem byla vada odstraněna nebo popřípadě proč byla reklamace zamítnuta.

Pokud Vám u stejného výrobku v záruční době vznikne potřetí stejná vada máte právo žádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy. Musíte ovšem do reklamačního protokolu uvést, že chcete vadu vyřešit tímto způsobem. To samé platí pokud se u zboží vyskytnou naráz tři vady a každá z nich brání řádnému využívání zboží.

Máte problémy s reklamací

Nevadí sjednali jsme Vám právní pomoc s partnerským serverem Vasenaroky.cz. Úspěšnost všech řešených případů u soudu je až 96%. Za právníka nemusíte platit žádné poplatky a to i v případě pokud by se spor náhodou prohrál. Vyplňte krátký formulář a zadate svůj případ. 

* povinné údaje

Pokud se chcete dozvědět víc o vyřizování reklamací kupte si náš druhý díl, který se zabývá hlavně Bezpečností během nakupování.

e-book 2. díl Bezpečnost